Het onderzoek naar effect van ketogeen dieet

Van patiënten met epilepsie heeft zo’n 30% een vorm van epilepsie die moeilijk behandelbaar is. Medicijnen werken bij hen niet of onvoldoende. Vooral bij kinderen kan dan het ketogeen dieet een passende behandelmethode zijn.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het ketogeen dieet bij 44% tot 92% van de patiënten die het volgden, een positief effect kan hebben. Toch worden in Nederland jaarlijks maar circa 50 kinderen en jongeren op dit dieet ingesteld. Dit is een klein deel van de kinderen die mogelijk baat hebben bij het dieet. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is, om bij gunstig resultaat, meer kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden het ketogeen dieet te volgen.

In het afgeronde onderzoek zijn twee vragen onderzocht:

  • Neemt het aantal kinderen dat gunstig reageert op het ketogeen dieet toe als er extra begeleiding van artsen, een diëtiste en een verpleegkundig specialist wordt ingezet?
  • Wegen de kosten van de inzet van die extra begeleiding op tegen het resultaat dat bij de kinderen wordt behaald?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn in het onderzoek twee groepen kinderen met elkaar vergeleken. De ene groep was de ‘testgroep’ en de andere groep was de ‘controlegroep’.

.